top of page

Een pand met een verleden voor een buurthuis met toekomst

In de Ridderbuurt in Leuven brandt een lamp. Voor mensen die, om welke reden ook, maatschappelijk kwetsbaar zijn of dat dreigen te worden. Samen problemen aanpakken én ze oplossen zodat het leven voor de persoon of de familie verbetert. Dat is wat de medewerkers (personeel en vrijwilligersploeg) van buurtwerk ‘t Lampeke vzw doen. Al meer dan vijftig jaar. 

Buurtwerk ‘t Lampeke is zonder meer een begrip. Het is een warme plek om elkaar echt te ontmoeten. De vijf deelwerkingen (dagopvang voor baby’s en peuters de Wurpskes, gezinswerking Prego, kinderwerking Fabota, jongerenwerking den Tube, buurthuis ’t Lampeke) richten zich op gezinnen, alleenstaanden, jongeren, kinderen … Kortom, iedereen is welkom en kan er terecht voor grote of kleine vragen, een fijne babbel, juridische ondersteuning, warme maaltijden, tweedehands kleding, leuke vrijetijdsbezigheden. De vele initiatieven zorgen voor een levendige dynamiek in de buurt.

De Vlaamse overheid heeft buurtwerk ’t Lampeke erkend als een vereniging waar armen het woord nemen, zij zijn immers de echte experts. Vanuit hun praktijkervaringen wegen we als organisatie op het beleid en pleiten we voor structurele maatschappelijke veranderingen. Zo versterken we de stem van onze mensen.

 

Logo van Pand 57. Het nieuwe buurthuis in wording van Buurtwerk 't Lampeke

Het huidige buurthuis, Riddersstraat 147, stuit op haar fysieke en logistieke grenzen. Het huis met de kleine ruimtes en de vele trappen is niet meer aangepast aan de hedendaagse noden van de bezoekers en de werking. Het barst uit zijn voegen.


In 2019 kreeg de organisatie de voormalige directeurswoning van breigoedfabriek Fabota in de Riddersstraat 57 in erfpacht van Stad Leuven. Dit statige herenhuis met erfgoedwaarde, is gelegen op dezelfde site als de kinderwerking Fabota, nabij de peutertuin de Wurpskes en dicht bij verschillende sociale woonblokken. Deze locatie beschikt daarom over diverse troeven om de volwassenenwerking verder uit te bouwen.

Pand 57 moet het nieuwe hart van de Ridderbuurt worden. een plek die we samen met buurtbewoners vormgeven en waar we de vinger aan de pols houden wat er in de maatschappij gebeurd.

Buurtwerk
't Lampeke

Buurtwerk ’t Lampeke
werkt samen
met een diverse groep mensen
aan een warme en
solidaire samenleving
zonder armoede
en sociale uitsluiting.

Pand 57

Pand 57 is de werktitel van het toekomstige nieuwe buurthuis van Buurtwerk 't Lampeke vzw.

Volg hier de werken op de voet 

Bouw mee!

Bouw samen met ons mee aan een warme thuis door: 

 

  • een geld gift 

  • materialen te doneren

  • mee te werken als vrijwilliger

Deze mensen en organisaties maken de realisatie van het nieuwe buurthuis mogelijk: 

bottom of page