top of page

PAND 57: een huis met een verhaal

De geschiedenis van Pand 57 gaat terug tot 1880,  het gebouw en de site herbergde eerst de leerlooierij E. Minten, Landbouwmachinesfabriek Arthur Closset, kolenhandel S. D’Ancré.  Rond de jaren 1930 werd het pand aangekocht door de Raymond Hottat, hij vond in het pand en de achterliggende gebouwen de uitbreiding voor zijn breigoedfabriek “fabrique de bonneterie Hottat” oftewel FABOTA.  10 jaar na de sluiting in 1975 verbouwde sociale bouwmaatschappij Heuvelhof het complex om tot woongelegenheid voor 25 gezinnen.  In 2018 verkocht SHM Dijledal de voormalige directeurswoning aan stad Leuven, die het gebouw in erfpacht gaf aan Buurtwerk ’t Lampeke vzw om er haar buurthuis en volwassenenwerking in onder te brengen.  Een nieuw hoofdstuk in het bestaan van het gebouw en de organisatie breekt aan.  

Een hoofdstuk dat samen met de buurtbewoners en bezoekers geschreven wordt.   

 

Net zoals in haar dagelijkse werking is de betrokkenheid en participatie van bezoekers en buurtbewoners in de ontwikkeling van het nieuwe buurthuis uitermate belangrijk voor Buurtwerk ’t Lampeke vzw.   

Aan de hand van bevragingen, brainstormsessies, werfbezoeken,… worden de meningen en ideeën van de buurtbewoners meegenomen in het uiteindelijke ontwerp van het nieuwe buurthuis en blijven ze betrokken bij de realisatie van hun nieuwe plek.

bottom of page